Hopp til innhold

Om RAFT

styret0809

Rødbyggets Akademiske Forum for Tegnspråklige ble stiftet i 1997 og er en studentpolitisk organisasjon som skal ivareta tegnspråklige studenters interesser. Dette inkluderer studenter på Tegnspråk Grunnkurs (TG), Bachelor Tegnspråk og Tolking og ikke minst hørselshemmede tegnspråklige studenter på HiST, DMMH og NTNU.

RAFT er en inkluderende organisasjon som også tar imot medlemmer som ikke studerer. Dette er i hovedsak unge som bruker tegnspråk i jobben eller hørselshemmede som først og fremst kommuniserer med tegnspråk.

RAFT sitt hovedfokus er tegnspråket

Graden av hørsel eller hvor flink man er i tegnspråk spiller ingen rolle. Alle må starte et sted og her i RAFT hjelper vi hverandre hele tiden. Enten man er professor i Tegnspråk eller knapt kan stave en ”A” så vil vi alltid lære noe nytt hele tiden. Vi tilbyr et tegnspråklig miljø hvor man hele tiden kan utvikle seg!

Det er ikke obligatorisk å være medlem i RAFT for å delta på aktivitetene vi tilbyr, men det hjelper både for din og vår økonomi. Det koster 150 kr for et helt skoleår, og medlemmer får gunstige rabatter på alle våre aktiviteter. RAFT er avhengig av å opprettholde et høyt medlemsnivå for å få støtte til å gjennomføre våre aktiviteter.

De siste årene har vi hatt jevnt over 40 medlemmer. Våre aktiviteter består hvert år av:

 • Tegnspråklig kafe hver onsdag!
 • Blåtur i begynnelsen av hvert skoleår!
 • Temafester og vanlige fester omtrent hver 6.uke!
 • Landsdekkende seminar hvor tegnspråk og kultur er i fokus!
 • tegnspråkkursing
 • Studietur til Åre hver vinter!)

RAFT består av tre avdelinger:

Velferdskomiteen som har ansvar for sosiale aktiviteter som fester, blåtur og kafetreff.
Seminarkomiteen arrangerer seminar med tegnspråklig innhold hvert oddetallsår og tegnspråkkurs hvert år.
Styret har hovedansvar for alle aktiviteter som driftes av RAFT og jobber med politiske og sosiale spørsmål.

RAFTs historie:

Trondheim Døves Studentforening

Allerede i 1994 ble det tatt initiativ til å stifte en organisasjon som ble hetende “Trondheim Døves Studentforening” (TDSF). På den tiden var det tegnspråklige studentmiljøet i Trondheim veldig lite, og derfor var det lite aktivitet i foreningen. Antagelig var TDSF inaktiv den siste tiden før den ble formelt nedlagt 14. april 1997.

RAFT

Men tegnspråkmiljøet i Trondheim vokste, og det ble snart på tide å prøve å få igang en tegnspråklig studentforening på nytt. 6. mars 1997 ble Rødbyggets Akademiske Forum for Tegnspråklige stiftet. Helt fra begynnelsen av har RAFT vært både en sosial og politisk organisasjon. RAFT har flere ganger kjempet for rettighetene til tegnspråklige studenter i Trondheim, blant annet når det ble krevd omorganisering av tolketjenesten i 1997 for å gi et bedre tilbud til brukeren, og når trygdeverket i 2002 plutselig bestemte at tolkene ikke kunne ta tolkejobber på kveldstid på grunn av dårlig økonomi.

I perioden 1999-2001 hadde faktisk RAFT en egen medlemsavis! I denne avisen, som ble utgitt cirka 4-5 ganger i året, kunne man lese om aktiviteter i RAFT, store og små saker som medlemmene var opptatt av, og ellers lettere underholdning. Dessverre er denne avisen nedlagt nå, men kanskje en ildsjel der ute kunne tenke å ta på seg oppgaven å gjenopplive avisen?

Kampen for eget kontor har gått som en rød tråd gjennom RAFTs historie. I 1998 klarte RAFT å kjempe til seg to rom i annen etasje i Rødbygget. Dette kontoret var nok godt utrustet, det sto nemlig i medlemsavisen i 2000 at RAFT hadde eget “arbeidsrom” med PC, skriver, kopimaskin, telefon, teksttelefon og kaffetrakter som alle medlemmer kunne bruke.
Men i 2001 ble avtalen med Møller Kompetansesenter (som disponerte Rødbygget på den tiden) oppsagt, og RAFT måtte flytte ut. Heldigvis klarte vi å få i stand en ny avtale med HiST om å bruke deres lokaler i tredje etasje i Rødbygget. Men gleden var kortvarig, noen år etter måtte vi på nytt flytte ut fra kontoret vårt i Rødbygget. RAFT søkte tilflukt i Lucas-senteret der vi til og med fikk eget kontor. Ikke før hadde vi blitt husvarme før Lucas-senteret ble lagt ned i 2008 og vi måtte flytte på nytt. Heldigvis klarte vi å få på plass en ny avtale om at vi kunne bruke kontorplass hos HiST på Kalvskinnet et steinkast unna Rødbygget i 2009, og RAFT har hatt kontor der siden da.

I 2004 ble det første seminaret arrangert. Siden 2005 har RAFT arrangert seminar annenhvert år. Seminarene, som tar opp viktige temaer som angår døve, tiltrekker seg tegnspråklige studenter fra hele landet og er alltid en stor hendelse for RAFT-medlemmer og andre som er interessert i tegnspråk.

Men det er alltid det sosiale som har vært i sentrum i RAFT. Man kom tidlig i gang med jevnlige kafétreff som siden da har vært et sosialt møtepunkt for RAFT. Vi har også hatt blåtur mer eller mindre hvert år siden 1998 for å trekke til oss nye medlemmer.

Men tradisjonene har ikke alltid vært de samme, noen gamle har dødd ut og noen nye har kommet til. For eksempel arrangerte RAFT nyttårsball i perioden 1998 til 2003, men denne tradisjonen døde etterhvert ut. Men til gjengjeld har vi fått en ny og svært populær tradisjon, nemlig RAFT sin årlige tur til Åre i Sverige! Denne populære «studieturen» gikk av stabelen for første gang i 2004 eller 2005 og har blitt arrangert hvert år siden da.

I 2007 var det 10-årsjubileum som ble feiret med et stort jubileumsseminar og en nylagd fane som vi siden har brukt i 17. mai-toget hvert år.

Ledere

 • 1997 Pia Nyborg
 • 1997-1998 Lene Marie Nilsen
 • 1998-2000 Finn Arild Thordarsson
 • 2000-2002 Tore Alfredsen
 • 2002-2003 Finn Arild Thordarsson
 • 2003-2005 Kjetil Skarpeid
 • 2005-2008 Morten Sletten
 • 2008- 2010 Annbjørg Nordbø2010-2011  Ingvild Larsen Skjong(til mars 2011) & Tina Mari Dybsland(fra mars 2011)
 • 2011-2012: Tina Mari Dybsland
 • 2012-2013: Silje Maren Øie Ølstøren
 • 2013-2014: Benjamin Johnsen
 • 2014-2015: Live Hoel Berg
 • 2015–> Ola Harder Fredriksen