Hopp til innhold

31. mars 2011

Offisiell uttalelse fra RAFT

Markeringen

Vi vil med dette informere om en avgjørelse som har engasjert store deler av det tegnspråklige miljøet i Norge den siste tiden.

Kunnskapsdepartementet kom 1.februar 2011 ut med et brev om at Hunstad, Nedre Gausen og Skådalen nedlegges fra skoleåret 2013/2014, og ansvaret for de hørselshemmede elevene blir overtatt av kommunene. A.C.Møller skole vil imidlertidig bestå, og er tenkt som et fremtidig landsdekkende statlig heltidstilbud for døve og hørselshemmede.

Både NDF og NDFU med flere har sagt i fra at dette er noe de ikke kommer til å akseptere, og det er noe RAFT-styret også er enig i. Hvis dette blir gjennomført, så risikerer flere elever å stå igjen uten noe fullgodt skoletilbud, og isteden integreres i hjemmeskolen hvor det er store forskjeller på hvilke ressurser som er tilgjengelig for den enkelte elev.

I Oslo har det blitt avholdt flere markeringer hvor de har uttrykt uenighet med departementets avgjørelse, i regi av private aktører og i Bergen har en gruppe, kalt aksjonsgruppen for Hunstad skole gjennomført to markeringer mot avgjørelsen.

Bjørn Olaf Magnusdal har opprettet en hjemmeside hvor alle brev, uttalelser og folks egne kommentarer har blitt samlet, adressen er www.ladoveskolenleve.com for de interesserte. Anbefaler dere å ta en titt på siden for å få en oversikt over alt som har skjedd siden avgjørelsen ble offentlig kjent.

Det planlegges nå en større demonstrasjon i Oslo i regi av en nyopprettet aksjonsgruppe, kalt Vade Mecum (Gå med meg) som også har opprettet en hjemmeside med daglige oppdateringer slik at alle kan få en innblikk i hvordan saken går. www.viskalseire.com

Datoen for demonstrasjonen i Oslo er fremdeles ikke fastsatt, men dette vil bli gjort kjent så snart det er klart.

Vi oppfordrer alle til å delta i denne kampsaken, da dette er noe som vil berøre oss alle både direkte og indirekte! Spesielt viktig er det med foreldre og barn, da disse er i målgruppen.

Mvh

RAFT ved Ingvild Larsen Skjong og Tina Mari Dybsland

Stengt for kommentering