Hopp til innhold

29. august 2010

Brev til NAV

navlogo

Under kan du lese brevet RAFT postet torsdag 26. aug til direktør Johansen ved NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging. Her viser vi vår støtte til studentene, alle tolkebrukere og ansatte ved tolketjenestene. En liten rettelse, jeg fikk vite i dag at det er oppgitt antall 15 studenter i nyhetsinnslaget, og ikke 11 som jeg skrev. God lesing!

Mvh.
Annbjørg Nordbø
Leder i RAFT

Du kan laste ned brevet som PDF her.

REDUSERT TOLKETILBUD FOR HØYERE UTDANNING

Brevet gjelder de elleve hørselshemmede førsteårsstudentene TV2 Nyhetene
omtalte torsdag den 19. august 2010. Studentene begynte ved studiestedene i
Oslo og Akershus 23. august, og hadde fått beskjed om at de ikke vil bli tildelt
tolk i forelesningene. NAV Tolketjenesten i Oslo og Akershus har rett og slett ikke
råd til tolkelønningen, og prioriterer derfor studenter lenger ut i deres
utdanningsperiode.

Først litt om RAFT, Rødbyggets Akademiske Forum for Tegnspråklige. Vi er en
sosial og politisk studentorganisasjon som ivaretar interessene til tegnspråklige
studenter i Trondheim, og ble etablert i 1997. Det eksisterer tilsvarende
organisasjoner i Oslo og Bergen, hetende SAFT for Sosial Akademisk Forening for
Tegnspråkbrukere, og BEAST for BErgens Akademiske og Sosiale Tegnspråkforum.
Begrepet tegnspråklige studenter omfatter hørselshemmede i høyere
utdanning og studenter ved tegnspråk‐ og tolkelinjen. RAFT, SAFT og BEAST har
et landsdekkende samarbeid, brevet er skrevet for å vise vår støtte til SAFT og
deres studenter, og bringe våre rettigheter opp for dagen.

Tolketjenestens begrensede kapasitet har lenge vært velkjent hos oss og gjelder
også Tolketjenesten i Sør‐Trøndelag, som har sett seg nødt til å nedprioritere
kultur og fritid. Henviser her til artikkelen Kulturen stengd for døve øyre i
studentavisen Under Dusken, publisert 26. januar 2010, som dreide seg om
kulturelle tilbud for hørselshemmede i Trondheim. Men når det i Oslo er gått så
langt som til utdanning og arbeid, ber vi på det sterkeste om at foten settes ned.
Tolketjenestenes kapasitet er sprengt, og til svar får de at det sikkert finnes en
løsning ved å legge om økonomien. Ta fatt sparekniven og skjær grundig i
budsjettet.

Men nå har kniven nådd beinet, og førsteårsstudentene får ikke engang
beinrestene. Dette er en frustrerende situasjon for studentene og andre
tolkebrukere, likeså for ansatte ved tolketjenestene og det er på høy tide at saken
tas på alvor.

Hvordan skal pengeutfordringen løses? Vi tillater ikke at saken forblir ignorert,
spesielt når det går utover våre medstudenter som ønsker å bygge seg en
karriere og bidra til Norges kunnskapsbehov. Utdanningen deres begynte 23.
august, og foreløpig leser de pensumet på egen hånd. Det er uaktuelt å la
forelesninger uten tolk være et alternativ, storparten av læringen blir gitt
muntlig uten notater, for å ikke snakke om de obligatoriske delene som
seminarundervisning og gruppearbeid. Tenk dere forelesningen på en scene, og
fjern lyden. Hva får vi ut av det, utenom tavlenotater om vi er så heldige? Det er
urovekkende ‐ og et enormt tilbakeskritt i døvehistorien ‐ hvis rettighetene som
ble studentene tilkjempet i årevis skal bukke under for noe så enkelt som
pengefordeling. Dere må forstå det faktumet, at etter hvert som høyere
utdanning er blitt tilrettelagt for hørselshemmede, velger flere å studere.
Hvilket bilde gir vi ungdommene, når de elleve studentene møter første år uten
tolk? RAFT gremmes.

Det er svært viktig at tiltak mot krisen i tolketjenestene settes i verk straks, før
mennesker som vier år av livet sitt til studiene, og som antakeligvis har tatt opp
studielån eller utelatt fast arbeid, møter veggen og kjenner nedskjæringen på
huden. Slikt som arbeidsmarkedet er nå, risikerer man å gå arbeidsledig eller økt
studielån. La det være sagt at tolkebrukere også gir skattebidrag og dermed har
like mye rett til utbyttet skatten gir allmennheten, gjennom et godt tolketilbud.
Tildel tolketjenestene økt bevilgning, og trekk tilbake belastningen dere har
påført studentene, andre tolkebrukere og ansatte ved tolketjenestene.

Annbjørg Nordbø
Leder i RAFT
leder[a]raft.no

Kopi av brevet er gitt til alle elleve studentene, SAFT, BEAST, alle tolketjenestene,
Norges Døveforbund, Tolkeforbundet, mediene og interesserte.

Les mer: Politisk

Stengt for kommentering